Veel gestelde vragen

Wij bieden budgetcoaching aan om mensen te helpen hun financiële situatie te verbeteren. Maar wat houdt budgetcoaching precies in en hoe kan het u helpen? Hieronder vind u antwoorden op de meest gestelde vragen over budgetcoaching. 

Budgetcoach

Een budgetcoach is een financieel adviseur die u kan helpen met het creëren van overzicht in uw financiële situatie. De budgetcoach kijkt naar uw inkomsten en uitgaven en zoekt naar mogelijkheden om deze beter in balans te brengen. Uw administratie wordt op orde gebracht, waardoor u in de toekomst beter in staat bent om de juiste keuzes te maken.

Ja, BudgetcoachIAM helpt u graag zonder uw lasten nog verder te verzwaren. Samen met u wordt gekeken naar mogelijke bezuinigingen, waardoor er ruimte in uw budget ontstaat. Zo is er ook ruimte om de factuur van uw budgetcoach te voldoen. Dit kan indien nodig in termijnen, zonder rente en extra kosten. Het doel is om uiteindelijk geld over te houden voor een meer verantwoord inkomsten- en uitgavenpatroon.

Iedereen kan een beroep doen op BudgetcoachIAM, zowel particulieren als instanties en bedrijven. Voorbeelden van situaties waarin een budgetcoach kan helpen zijn gezinnen met geldproblemen, werknemers die hulp nodig hebben bij financiële problemen, en instellingen die betalingsachterstand constateren.

U kunt BudgetcoachIAM inschakelen wanneer u het overzicht bent kwijtgeraakt over uw financiële situatie. De budgetcoach kan u helpen om uit de situatie te komen waar u zelf geen raad meer mee weet. Al in één gesprek kan uw financiële situatie een stuk inzichtelijker worden gemaakt.

 

Uiteraard zijn er mogelijkheden om gratis advies te krijgen van bijvoorbeeld een buurtvereniging. Maar meestal bestaat deze budgetbegeleiding uit slechts 1 of 2 adviesgesprekken. U krijgt advies en tips over hoe u zaken zelfstandig kunt regelen en moet dit vervolgens zelf oppakken.

Het verschil met BudgetcoachIAM is dat u professionele, persoonlijke en specifiek op uw situatie gerichte begeleiding en ondersteuning krijgt. We gaan samen aan de slag om uw financiële situatie inzichtelijk te maken. U krijgt hulp bij het (weer) op de rit krijgen van uw financiën. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan het vergroten van uw mentale weerbaarheid. Financiële problemen hebben een grote impact op de mentale weerbaarheid van mensen. Het leven met financiële problemen of grote schulden kan erg zwaar zijn. BudgetcoachIAM helpt u om hier beter mee om te gaan.

U kunt de budgetcoach altijd bellen voor vragen en tips. Daarnaast krijgt u intensieve begeleiding gedurende de periode dat u dit nodig heeft. Maar ook na die periode kunt u altijd op BudgetcoachIAM rekenen. Ik vind het heel belangrijk dat het ook na afloop van het budget begeleidingstraject goed blijft gaan met u en uw financiële huishouding.

Bij BudgetcoachIAM bieden we een breed scala aan diensten, waaronder:

1. Overzicht van inkomsten en uitgaven.
2. Schuldenoverzicht en betalingsregelingen.
3. Begroting en spaarplan.
4. Aanvragen van toeslagen en voorzieningen.
5. Hulp bij belastingaangifte.
6. Financieel inzicht bij levensveranderingen.
7. Vergelijken van verzekeringspremies.
8. Abonnementenbeheer.
9. Op orde brengen van financiële administratie.

Wij streven naar uw financiële gezondheid. Neem contact op voor een betere toekomst.

 

De budgetcoach van BudgetcoachIAM geeft geen advies op het gebied van aan- en verkoop van financiële producten zoals verzekeringen of hypotheken.

Natuurlijk, budgetbeheer is altijd op vrijwillige basis. Je hebt het recht om op elk moment te stoppen met budgetbeheer wanneer je dat wilt. Het is belangrijk om te weten dat er een opzegtermijn van één maand geldt, omdat er tijd nodig is om alle lopende zaken over te dragen naar jou of een andere verantwoordelijke partij. Gedurende deze periode zal de budgetcoach je helpen bij de overgang en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Neem gerust contact op met je budgetcoach om de opzegging te bespreken en verdere stappen te ondernemen.

Voor particulieren

Tijdens het intakegesprek wordt uitgelegd wat BudgetcoachIAM voor u kan betekenen. Afhankelijk van uw financiële situatie en wensen krijgt u een aanbod voor een professioneel begeleidingstraject op maat. De duur van het traject hangt af van uw situatie en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten.

BudgetcoachIAM biedt zowel korte als lange looptijd begeleidingstrajecten aan voor cliënten die hulp nodig hebben bij het beheersbaar maken van hun financiële situatie. Tijdens het traject wordt er gewerkt aan het krijgen van inzicht in de financiële situatie en het op orde brengen van de administratie. Vervolgens wordt er in samenspraak met de cliënt een plan van aanpak opgesteld om de financiële situatie te verbeteren. Na het opstellen van het plan van aanpak gaan de coach en cliënt samen aan de slag met de uitvoering en blijft de coach ondersteunen en adviseren waar nodig. 

Samen bepalen we in eerste instantie wat er precies aan uw administratie moet gebeuren en welke acties verder nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers. Afhankelijk van uw situatie en wensen wordt een contactfrequentie met BudgetcoachIAM afgesproken om samen met u de administratie te doen.

Voor bedrijven

Ja, budgetbeheer kan ook voor bedrijven worden ingezet. Hierbij wordt er gekeken naar de financiën van het bedrijf en wordt er een plan opgesteld om deze te verbeteren.

Budgetbeheer kan bedrijven helpen bij het verbeteren van hun financiële situatie, het voorkomen van schulden en het creëren van meer financiële ruimte. Bovendien kan het zorgen voor meer rust en overzicht binnen het bedrijf.

Tijdens het traject wordt er gekeken naar de financiële situatie van het bedrijf en worden er afspraken gemaakt om deze te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het terugdringen van kosten of het verbeteren van de inkomsten.

Ja, als werkgever kunt u hulp aanbieden aan een werknemer met financiële problemen door bijvoorbeeld de kosten van een budgetcoach van BudgetcoachIAM voor uw rekening te nemen. Dit kan voor een werkgever vaak voordeliger zijn dan het doorbetalen van een zieke werknemer bij langdurig verzuim. Door als werkgever mee te helpen aan een budgettraject, voelt de werknemer zich gesteund en zal hij of zij wellicht eerder geneigd zijn weer aan het werk te gaan, wat voor beide partijen positief is.

BudgetcoachIAM zorgt er uiteraard voor dat alle persoonlijke informatie van uw werknemer vertrouwelijk wordt behandeld. U krijgt als werkgever geen inhoudelijke informatie over het traject met uw medewerker en ook wanneer u de kosten voor de budgetcoach voor uw rekening neemt, verstrekken zij geen inhoudelijke informatie.

1