Werknemers voelen zich zekerder over baan

Werknemers voelen zich zekerder over baan

AMSTERDAM - Het aantal werknemers dat bang is zijn baan te verliezen, is in 2016 verder gedaald. Zo’n 24 procent van alle werknemers maakte zich vorig jaar zorgen over het behoud van zijn baan, blijkt uit enquêteresultaten die het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO vanochtend publiceren.

Daarmee zijn we een stuk zorgelozer dan op het hoogtepunt van de crisis: in 2013 dwaalde het ontslagspook bij 34 procent van alle werknemers door het hoofd. Toch zit de schrik van de crisis er nog goed in: in 2007 maakte nog maar 16 procent zich zorgen over baanbehoud.

In alle sectoren voelen werknemers zich zekerder dan in 2013, maar de zorgen zijn niet overal evenveel afgenomen. Zo voelen bouwvakkers zich tegenwoordig extreem zeker van hun baan, waar ze in 2013 nog tot de top drie van piekeraars behoorden. In de ict-branche is de baanzekerheid nauwelijks toegenomen.

Bankiers voelen zich, net als in 2013, het minst zeker van hun baan: bijna een op de drie vreest ontslag. Landbouwers en vissers, horeca-personeel en mensen in het onderwijs maken zich juist het minst zorgen.

Over het algemeen voelen jongeren zich iets zekerder over hun baan dan ouderen. Opvallend is dat wie de 55 jaar gepasseerd, zich minder zorgen maakt over ontslag dan de gemiddelde late veertiger of vroege vijftiger.


1