Tegenvallende teruggave?

Tegenvallende teruggave?

Tegenvallende teruggave? 7 Redenen waaraan het kan liggen!

Bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte kun je erachter komen dat je minder geld terugkrijgt van de fiscus dan verwacht. Sommigen moeten zelfs bijbetalen. Hier 7 redenen waarom je een tegenvallende belastingteruggave kunt hebben.

1. Lagere rente-aftrek hypotheek

Heb je je hypotheek overgesloten? En betaal je daardoor een lagere rente? Wanneer dit bijvoorbeeld medio 2016 is ingegaan en de Voorlopige Aanslag is niet aangepast, dan is de aftrek hypotheekrente waarmee bij de Voorlopgie Aanslag 2016 rekening is gehouden (die is opgelegd in december 2015) te hoog geweest.

2. Het vervallen van de ouderentoeslag in box 3.

De ouderentoeslag is in 2016 verdwenen. Deze regeling zorgde ervoor dat het heffingsvrije vermogen voor mensen in de AOW met een persoonlijk inkomen dat lager lag dan € 20.075,- (op jaarbasis) toenam. Hierdoor hoefden zij minder belasting te betalen over het eigen vermogen. Door de afschaffing van deze toeslag moet meer belasting worden betaald in box 3.

Ook kan de afschaffing gevolgen hebben voor toeslagen en andere regelingen: zo kunnen bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag zijn vervallen.

3 Gestegen verzamelinkomen AOW-gerechtigde

Wanneer het verzamelinkomen van een AOW-gerechtigde licht is gestegen (bijvoorbeeld een hoger box 3-inkomen omdat de ouderentoeslag is vervallen) waardoor het verzamelinkomen net meer bedraagt dan €35.949, heb je geen recht meer op de verhoogde ouderenkorting van €1.187 maar alleen nog recht op de ouderenkorting van € 70.

4. Verlaging uitbetaling algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie)

De algemene heffingskorting voor de partner zonder eigen inkomen wordt elk jaar verder verlaagd. Deze belastingkorting bedraagt over 2016 maximaal nog €1.047 voor personen die na 1962 zijn geboren.

5 Bonus of eenmalige uitkering

Het kan zo zijn dat je voorlopige teruggaaf te hoog was als geen rekening is gehouden met inkomsten uit een bonus of eenmalige uitkering voor berekening van je algemene heffingskorting. Je krijgt dan minder terug, of moet zelfs bijbetalen.

6 Gewijzigd inkomen

Is je inkomen flink gewijzigd, dan kan dit ervoor zorgen dat het resultaat van de belastingaangifte er anders uitziet dan in voorgaande jaren.

7 Fout in aangifte

Valt de belastingteruggave tegen en heeft dat volgens jou niks te maken met eerder genoemde redenen? Check je aangifte dan nog een keer goed, het kan zijn dat er een fout bedrag is ingevuld.


1