Kloof tussen arm en rijk iets afgenomen

Kloof tussen arm en rijk iets afgenomen

De ongelijkheid in vermogen in Nederland is in 2015 voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis licht afgenomen. Dat is vooral te danken aan de aantrekkende woningmarkt, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Dalende huizenprijzen

De dalende huizenprijzen zorgden er eerder nog mede voor dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter werden. Rijkere mensen hadden er relatief minder last van dat de waarde van hun huis terugliep, omdat zij bijvoorbeeld ook nog over veel spaartegoeden of aandelen beschikten.

Maar sinds de huizenprijzen weer in de lift zitten, zien steeds meer Nederlanders hun vermogen weer wat op peil komen. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2015 met 9 procent gestegen tot 17.300 euro. Dit is meteen ook de eerste toename sinds 2008.

Vermogen

Gemiddeld is de eigen woning goed voor meer dan de helft van het vermogen van huishoudens. Bijna drie op de vijf gezinnen beschikten in 2015 over een eigen huis. De hypotheekschuld is verder ook de grootste schuldenpost van huishoudens. Hier had ongeveer de helft van de gezinnen mee te maken. De hypotheekschuld bedroeg in doorsnee zo'n 162.000 euro.

Uit de statistieken blijkt verder dat er steeds meer huishoudens zijn met een studieschuld. Dit was in 2015 bijna 900.000 keer het geval, wat er 226.000 meer zijn dan in 2011. De gemiddelde studieschuld, met een waarde van net geen 8000 euro, bleef wel min of meer stabiel.

Het CBS kijkt ook naar de inkomensongelijkheid. Deze bleef in 2015 gelijk en is afgezien van kleine stijgingen in 2007 en 2014 al sinds 2001 nagenoeg onveranderd.

Bron: Kassa vara


1