Groot beroep op bijstand

Groot beroep op bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is afgelopen jaar met 18.000 toegenomen. Een van de oorzaken is dat grote groepen asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, en daarmee ook recht op een uitkering.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag vrijgeeft. Al sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. In 2016 waren dat er in totaal 467.000. De afgelopen jaren nam die groei wel weer af, maar door de toestroom van vluchtelingen is hierin een kentering gekomen.

Er belanden ook meer jongeren en ouderen in de bijstand. Ouderen omdat hun WW afloopt zonder dat ze werk konden vinden en de AOW-leeftijd omhoog gaat. Jongeren vragen vaker bijstand aan omdat de eisen voor een Wajong-uitkering zijn aangescherpt.

Bron: Telegraaf


1