Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach is een adviseur/begeleider op het gebied van financiën die voor u een overzicht kan maken van uw financiële situatie.

De budgetcoach bekijkt uw inkomsten en uitgaven en er worden mogelijkheden gezocht om deze beter in balans te brengen.

Een budgetcoach helpt u met het op orde brengen van uw administratie zodat u overzicht krijgt in uw financiële situatie. Hierdoor kunt u in de toekomst beter de juiste keuzes maken als het gaat om inkomsten en uitgaven.
 

Kan ik met mijn financiële problemen wel een budgetcoach betalen?

Natuurlijk wilt u uit de financiële problemen komen.
De insteek van BudgetcoachIAM is om u daarmee te helpen, zonder daarbij uw lasten nog verder te verzwaren. Juist het tegenovergestelde is het doel.

Samen met u wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om te bezuinigen. Hierdoor ontstaat er ruimte in uw budget. Zodoende is er ook ruimte om de factuur van uw budgetcoach te voldoen. Dit kan indien nodig in termijnen en er worden geen rente en extra kosten in rekening gebracht. Het uitgangspunt is dat u BudgetcoachIAM niet inschakelt om nog meer geld te gaan uitgeven. Het doel is om uiteindelijk geld over te houden voor een meer verantwoord inkomsten- en uitgavenpatroon.

Wie kan gebruik maken van een budgetcoach?

Een budgetcoach kan door iedereen ingeschakeld worden. U kunt als particulier een beroep doen op BudgetcoachIAM. Maar ook instanties en bedrijven kunnen de budgetcoach inschakelen.

Voorbeelden:

Gezinnen
Gezinnen met geldproblemen of zonder financieel overzicht. Zodra er kinderen worden geboren krijg je als gezin te maken met veranderingen in inkomen en levensstijl. BudgetcoachIAM helpt mensen om hun financiën weer op orde te krijgen zodat er geld overblijft om wat gemakkelijker te leven en als het even kan te sparen voor onverwachte uitgaven.

Een bezorgde werkgever
Soms komt een werknemer bij zijn werkgever aankloppen voor hulp bij financiële problemen. In zo’n geval kan de werkgever BudgetcoachIAM inschakelen om deze werknemer te helpen.

Instellingen die betalingsachterstand constateren
Een instelling, zoals een bank, woningbouwvereniging of nutsbedrijf, kan constateren dat een cliënt een flinke betalingsachterstand heeft. In overleg met de cliënt kan in zo’n geval hulp door BudgetcoachIAM worden ingeschakeld.
 

Wanneer kan ik zelf een budgetcoach inschakelen?

U kunt BudgetcoachIAM inschakelen wanneer u het overzicht bent kwijtgeraakt over uw financiële situatie. De budgetcoach kan u helpen om uit de situatie te komen waar u zelf geen raad meer mee weet. Al in één gesprek kunnen wij uw financiële situatie een stuk inzichtelijker maken.

Wat mag ik verwachten van een intakegesprek?

Tijdens het intakegesprek wordt uitgelegd wat BudgetcoachIAM voor u kan betekenen. Afhankelijk van uw financiële situatie en uw wensen krijgt u een aantrekkelijk aanbod voor een professioneel begeleidingstraject. Het begeleidingstraject is altijd maatwerk.

De duur van een traject hangt af van de situatie. Sommige cliënten kunnen na enkele sessies zelfstandig weer verder. Anderen hebben juist meer tijd nodig en hebben baat bij langdurige begeleiding. Voorafgaand aan een begeleidingstraject krijgt u volledig inzicht in de werkzaamheden en maken we duidelijke afspraken over de kosten.
 

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Een begeleidingstraject bestaat globaal uit de volgende stappen:

 Het traject start altijd met het ordenen van uw eigen administratie. BudgetcoachIAM helpt u met het opzetten van een duidelijk overzicht van uw inkomsten en uitgaven zodat u goed inzicht heeft in uw financiële situatie.

 Stap 2 houdt in dat de budgetcoach samen met u bekijkt waar besparen mogelijk is en of er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Er kunnen toeslagen worden aangevraagd of andere financiële tegemoetkomingen waarop u mogelijk recht heeft. Ook het opzeggen of wijzigen van abonnementen en dergelijke kan een besparing opleveren; ook hierbij kan BudgetcoachIAM u helpen.

 In de laatste fase van het traject wordt een nieuw en realistisch budgetplan gemaakt. BudgetcoachIAM begeleidt u bij het omgaan met het nieuwe budget. Het budgetplan wordt regelmatig geëvalueerd.

 

Hoeveel uren begeleiding heb ik nodig?

Samen bepalen we in eerste instantie wat er precies aan uw administratie moet gebeuren en welke acties verder nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers. Afhankelijk van uw situatie en wensen wordt een contactfrequentie met BudgetcoachIAM afgesproken om samen met u de administratie te doen.

7. Waarom een budgetcoach betalen als ik het gratis kan doen via mijn buurtvereniging?Uiteraard zijn er mogelijkheden om gratis advies te krijgen van bijvoorbeeld een buurtvereniging. Maar meestal bestaat deze budgetbegeleiding uit slechts 1 of 2 adviesgesprekken. U krijgt advies en tips over hoe u zaken zelfstandig kunt regelen en moet dit vervolgens zelf oppakken.

Het verschil met BudgetcoachIAM is dat u professionele, persoonlijke en specifiek op uw situatie gerichte begeleiding en ondersteuning krijgt. We gaan samen aan de slag om uw financiële situatie inzichtelijk te maken. U krijgt hulp bij het (weer) op de rit krijgen van uw financiën. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan het vergroten van uw mentale weerbaarheid. Financiële problemen hebben een grote impact op de mentale weerbaarheid van mensen. Het leven met financiële problemen of grote schulden kan erg zwaar zijn. BudgetcoachIAM helpt u om hier beter mee om te gaan.

U kunt de budgetcoach altijd bellen voor vragen en tips. Daarnaast krijgt u intensieve begeleiding gedurende de periode dat u dit nodig heeft. Maar ook na die periode kunt u altijd op BudgetcoachIAM rekenen. Ik vind het heel belangrijk dat het ook na afloop van het budget begeleidingstraject goed blijft gaan met u en uw financiële huishouding.

Kan ik als werkgever een budgetcoach inschakelen voor mijn werknemer?

Ongeveer één op de zes ziek meldingen heeft te maken met financiële problemen. Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer 79% van de bedrijven te maken kan krijgen met werknemers met schulden of andere financiële problemen. Veel werknemers krijgen fysieke klachten of relatie gerelateerde problemen door de stress die gepaard gaat met schulden. Wanneer u als werkgever bepaalde signalen niet op tijd opmerkt kan dit u (veel) geld kosten, een zieke werknemer kost immers geld.

U kunt als werkgever hulp aanbieden aan een werknemer met financiële problemen. U kunt bijvoorbeeld de kosten van de budgetcoach van BudgetcoachIAM voor uw rekening nemen. Dit is voor een werkgever vaak voordeliger dan een werknemer die bij langdurige ziekte moet worden doorbetaald. Door als werkgever mee te helpen aan een budgettraject, voelt de werknemer zich gesteund. Hij zal daardoor wellicht eerder geneigd zijn weer aan het werk te gaan, wat voor beide partijen positief is.

De privacy van de werknemer
BudgetcoachIAM zorgt er uiteraard voor dat alle persoonlijke informatie van uw werknemer vertrouwelijk wordt behandeld. U krijgt als werkgever geen inhoudelijke informatie over het traject met uw medewerker. Ook wanneer u de kosten voor de budgetcoach voor uw rekening neemt verstrekken wij geen inhoudelijke informatie. U zult dit met uw werknemer moeten bespreken, het is aan de cliënt of hij bepaalde informatie wel of niet met u wil delen.

Wat levert het uw bedrijf op?
Medewerkers met financiële zorgen hebben een bewezen lagere productiviteit, verzuimen meer en langer en kosten uw organisatie daardoor veel tijd en geld. Bovendien is een werknemer die in de problemen zit gevoeliger voor fraude en diefstal. Met financiële coaching door BudgetcoachIAM kan vroegtijdig worden ingegrepen en kan escalatie van problemen hopelijk worden voorkomen.

 

Wat doet een budgetcoach?

Bij BudgetcoachIAM kunt u de volgende diensten afnemen:

 Een duidelijk overzicht maken van inkomsten en uitgaven
 Het opstellen van een overzicht van uw schulden
 Het treffen van een betalingsregeling met uw schuldeisers
 Samen met u opstellen van een begroting en een plan om te sparen voor de toekomst
 Het aanvragen van toeslagen en andere voorzieningen
 Helpen bij het invullen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting
 Het geven van inzicht in uw financiële situatie als er een wijziging plaats heeft gevonden, zoals bij echtscheiding of het verlies van uw baan
 Vergelijken van premies voor uw verzekeringen, zodat u hier wellicht op kunt besparen door over te stappen
 Het inventariseren van abonnementen en helpen bij opzeggen of wijzigen daarvan
 Het op orde brengen van uw (financiële) administratie
 

Wat doet een budgetcoach niet?

De budgetcoach van BudgetcoachIAM geeft geen advies op het gebied van aan- en verkoop van financiële producten zoals verzekeringen of hypotheken.