Diensten

Werkwijze

Tarieven

Zo werkt BudgetcoachIAM

De eerste stap is het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw financiële situatie en uw wensen voor begeleiding. Een begeleidingstraject door BudgetcoachIAM is altijd maatwerk en wordt dus speciaal voor u opgesteld.
De duur van het traject hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Sommige klanten hebben genoeg aan enkele gesprekken waarin we samen kijken hoe we uw situatie snel weer stabiel kunnen krijgen. Als er sprake is van een complexe schuldensituatie of als het aflossen van schulden langer gaat duren, dan is meer en langere begeleiding meestal nodig. In alle gevallen worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt zodat u weet waar u aan toe bent.

Het begeleidingstraject van BudgetcoachIAM?

Het traject van de budgetcoach start altijd met samen inzicht krijgen in uw situatie en administratie. Een overzichtelijke administratie geeft inzicht in uw situatie en maakt voor u duidelijk hoe de zaken ervoor staan.

Het intakegesprek

Tijdens het eerste (intake) gesprek met BudgetcoachIAM bespreekt de budgetcoach met u hoe uw financiële situatie er op dit moment voor staat. Vanuit die positie gaan we samen kijken hoeveel en welke ondersteuning u nodig heeft.

Budgetondersteuning met een korte looptijd

Als uw situatie niet heel complex is dan heeft u in veel gevallen voldoende aan een kortlopend traject van budgetcoaching. Het is in dit geval voor u meestal het voordeligst om te kiezen voor betaling per gewerkt uur door de budgetcoach, maar dit wordt uiteraard tijdens het intakegesprek met u besproken.
Het tarief voor een kortlopend begeleidingstraject bedraagt voor particulieren € 39,50 per uur inclusief BTW.
Standaard zijn de volgende diensten bij dit traject inbegrepen:
 Begeleiding bij de cliënt thuis
 Uw administratie ordenen en inzichtelijk maken
 Indien nodig namens u contact zoeken met schuldeisers voor het treffen van betalingsregelingen

Tijdens het intakegesprek leg ik het kortlopende budget begeleidingstraject duidelijk aan u uit.
De volgende stappen maken onderdeel uit van dit traject:

Stap 1: Overzicht krijgen
Bij deze stap maakt BudgetcoachIAM samen met u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Vervolgens gaan we samen kijken of er kan worden bezuinigd. Misschien zijn er extra inkomsten te genereren. Misschien heeft u recht op toeslagen, bijzondere bijstand of andere voorzieningen.

Stap 2: Maatregelen nemen om lasten te verlagen
Bij stap 2 ga ik u helpen uw lasten te verlagen. Dit kan op verschillende manieren. Een goedkoper abonnement voor uw mobiele telefoon, verzekeringen met een lagere premie en het opzeggen van overbodige abonnementen zijn hiervan voorbeelden.

Stap 3: Een realistisch budgetplan opstellen voor de toekomst
In de laatste fase van het traject maken we samen een nieuw en realistisch budgetplan. BudgetcoachIAM begeleidt u uiteraard bij het omgaan met het nieuwe budget en er vinden evaluatiegesprekken plaats om eventuele knelpunten tijdig op te sporen en het budgetplan zo nodig bij te stellen. Samen met u spreken we een contactfrequentie af om samen uw administratie te doen.

Budgetondersteuning met een lange looptijd

De begeleiding meteen lange looptijd door BudgetcoachIAM heeft een langere looptijd. Dit traject is passend voor cliënten die gedurende een lange periode hulp en ondersteuning nodig hebben bij het beheersbaar maken van hun financiële situatie en eventuele schulden. Ook hier is altijd spraken van maatwerk. Het uitgangspunt van BudgetcoachIAM is altijd dat uw financiële positie verbetert en niet dat u nog dieper in de problemen komt. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen wat voor u de beste weg is om te komen tot een schuldenvrije situatie of een stabiel leven met schulden.