Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen

Wat houd budgetcoaching in?

Een budgetcoach is een adviseur/begeleider op het gebied van financiën die voor u een overzicht kan maken over uw financiële huishouden.

Inkomsten en uitgaven worden vergeleken en mogelijkheden worden gezocht om deze in balans te brengen.

Een budgetcoach begeleidt u met het op orde brengen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiële plaatje en dat u zelf gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken.

Kan ik wel een budgetcoach betalen met financiële problemen?

Natuurlijk wilt u uit de financiële problemen komen.
Mijn insteek is NIET om uw lasten te verzwaren.  Juist het tegenovergestelde.

Met de besparing op uw uitgavens, creëert u meer ruimte in uw portemonnee.
Door middel van de besparing kunt u mij hiervan betalen. Natuurlijk gaat dit in overleg en wij maken duidelijke afspraken hoe u dit kan betalen. Ook wat de mogelijkheden zijn om in termijnen te betalen, zonder rente.

Want u schakelt mij NIET in om meer geld uit te geven, maar juist om meer geld over te houden.

Voor wie geld een budgetcoach?

Een budgetcoach kan door iedereen ingeschakeld worden, o.a. door particulieren, bedrijven of instellingen.

Bijvoorbeeld:

Gezinnen met geldproblemen of zonder financieel overzicht. Een budgetcoach helpt mensen hun financiën weer op orde te krijgen, geld over te houden en soms zelfs dat ze kunnen gaan sparen. Gezinnen krijgen vaak te maken met veranderingen van hun inkomen en levensstijl.

Of:
Een werkgever die op de hoogte is dat één van zijn personeelsleden financiële problemen heeft en niet meer in staat is om dit zelfstandig op te lossen.

Of:
Instellingen (banken en woning-, bouw- of verzekeringsmaatschappij) die merken dat hun klanten een behoorlijke achterstand oplopen met hun maandelijkse betalingen.

Wanneer kan ik een budgetcoach inschakelen?

U kunt altijd een budget coach inschakelen. Gezinnen die het overzicht zijn kwijtgeraakt over hun financiële situatie en geen raad meer weten hoe ze dit kunnen oplossen.

Wij kunnen u op de juiste weg helpen in uw financiële situatie.

Al in een gesprek kunnen wij de financiële situatie inzichtelijk maken.

Wat mag ik verwachten van een kennismakingsgesprek?

In een kennismakingsgesprek vertel ik u graag wat ik voor u kan betekenen. Op basis van uw financiële situatie en wensen kan ik u een aantrekkelijk aanbod doen voor een professioneel begeleidingstraject. Een begeleidingstraject is maatwerk. De duur van een traject hangt af van uw problematiek. Sommige klanten zijn in enkele sessies geholpen en kunnen dan zelfstandig weer verder. Anderen hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld bij langdurige aflossingstrajecten. Voorafgaand van een begeleidingstraject krijgt u volledig inzicht in de werkzaamheden en worden duidelijke afspraken gemaakt.

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Een begeleidingstraject bestaat globaal uit de volgende stappen.

Het traject start altijd met inzicht in uw eigen administratie. Door het opzetten van een overzichtelijke administratie weet u exact hoe u er financieel voor staat. Uw inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht. Vervolgens gaan we samen kijken of besparingen mogelijk zijn en/of extra inkomsten te genereren zijn. Bijvoorbeeld door het aanvragen van eventuele toeslagen. Tevens kan ik u helpen bij het wijzigen van toeslagen, abonnementen om de lasten te drukken. In de laatste fase van het traject wordt een nieuw en realistisch budgetplan gemaakt. Ik zal u tevens begeleiden in het omgaan met het nieuwe budget en zal ik regelmatig met u het budgetplan evalueren.

Hoeveel uur begeleiding heb ik nodig?

Samen met u wordt in eerste instantie bepaald wat er precies aan uw administratie moet gebeuren. Afhankelijk van uw wensen wordt een contactfrequentie afgesproken om samen met u de administratie te doen.

Waarom een budgetcoach betalen als ik het gratis kan doen via mijn buurtvereniging?

Dit is een hele goeie vraag.

Uiteraard bestaan er mogelijkheden om gratis advies te krijgen van uw wijkbuurt.
Maar meestal zal dit bestaan uit 1 of 2 gesprekken. U krijgt advies en tips hoe u dit zelfstandig kan regelen.

Het verschil bij mij is dat u meer begeleiding en ondersteuning krijg vanuit mijn kant. We gaan samen aan de slag om uw financiële huishouding duidelijk en inzichtelijk te maken. U krijgt zowel begeleiding en ondersteuning op uw financiën als op mentale weerbaarheid. Financiële problemen hebben een grote aanslag op de mentale weerbaarheid. Het is zwaar en vermoeid wat u nu meemaakt.

U kunt mij altijd bellen voor vragen en tips. Daarnaast krijgt u van mij een intensieve begeleiding gedurende de periode die u nodig heeft, maar ook na die periode kunt u altijd op me rekenen. Na mijn begeleiding vind ik het belangrijk dat het goed blijft gaan met u, uw gezin en uw financiële huishouding.

Met mijn expertise op het gebied van uw financiën, uw zorg en mijn flexibiliteit als persoon, kunt u en mag u ook veel van mij verwachten.

Kan ik als werkgever een budgetcoach inschakelen voor mijn werknemer?

Werkgevers:

Zoals veel, maar niet genoeg werkgevers weten, hebben ongeveer één op de zes ziek meldingen te maken met financiële problemen. Dit komt neer volgens recent onderzoek op 79% van het bedrijfsleven die te maken hebben met werknemers die financiële problemen hebben.
De precieze oorzaak is vaak moeilijk aan te wijzen. Veel werknemers krijgen immers fysieke klachten en/of relatie gerelateerde problemen door de stress die weer voort komen uit de nodige schulden. Dit niet op tijd herkennen kost werkgevers veel geld.
Voor werkgevers is het helpen oplossen en meebetalen in velen male goedkoper dan een zieke werknemer doorbetalen die thuiszit waardoor de productiviteit en mogelijk de veiligheid van uw onderneming achteruit gaat.
Door het meehelpen van de werkgever, voelt de werknemer zich gehoord waarop de werkgever uiteindelijk de productiviteit weer zal zien stijgen en het ziekteverzuim dalen.

De werkgever krijgt geen inhoudelijke zaken te horen, ook niet wanneer deze gedeelte of zelfs de gehele kosten voor zijn rekening neemt.
Alle gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld!
 

Wat levert het uw bedrijf op

Medewerkers met financiële zorgen hebben een lagere productiviteit, verzuimen meer en langer en kosten uw organisatie veel tijd en geld. Bovendien maakt het uw onderneming gevoeliger voor fraude en diefstal. Met financiële coaching kan vroegtijdig worden ingegrepen en kan escalatie van problemen voorkomen worden.

Wat doet een budgetcoach wel?

De volgende diensten kan ik voor u verzorgen:

 

-Het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven.
-Het maken van een schuldenoverzicht.

-Het maken van afspraken met schuldeisers.
-Het opstellen van een begroting en spaarplan .
-Het aanvragen van eventuele toeslagen.

-Het helpen bij het invullen van uw belastingaangifte.
-Het geven van inzicht in uw financiële situatie na wijziging van uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld na overlijden van uw partner of scheiding).

-Het vergelijken van premies voor verzekeringen met als doel te besparen op uw uitgaven.

-Het opzeggen van abonnementen en verzekeringen.

-Het vergelijken van energieleveranciers.

-Het ordenen van uw administratie.

 

Wat doet een budgetcoach niet?

De budgetcoach geeft geen advies op het gebied van aan- en verkoop van financiële producten zoals verzekeringen of hypotheken.